Veiligheid & Beveiliging

Keurmerk Veilig Ondernemen

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan 'het ondernemen' behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen in het leven geroepen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

De Vereniging Parkmanagement Hoofddorp-Noord heeft zelf het initiatief genomen tot het opstarten van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Hiermee wil de Vereniging, politie, brandweer en gemeente Haarlemmermeer tot een (nog) veiliger bedrijventerrein komen.

Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen als:

◦     het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'

◦     beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging 

◦     het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera's en dergelijke 

◦     investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)

◦     ondermijning en cybercriminaliteit.

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

In 2019 vindt de certificering van het KVO-B keurmerk plaats. Alle bedrijven op het bedrijvenpark kunnen zich dankzij het KVO keurmerk gebruik maken van een kortingsregeling op hun verzekeringspakket.

Wijkagent

Voor Bedrijvenpark de President heeft de politie Kennemerland een wijkagent: Gaike Hoogenboom.
Voor vragen is Gaike bereikbaar via het algemene telefoonnummer van politie: 0900 8844.

Parkmanagement voert regelmatig overleg met de wijkagent om afspraken te maken over veiligheid op bedrijventerrein Hoofddorp-Noord.

Aangifte doen

Wilt u aangifte doen van een inbraak of iets melden bij de politie dan kan dit in veel gevallen digitaal via deze link.

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Hoofddorp Noord

Bedrijvenpark Hoofddorp-Noord is een werklocatie in Haarlemmer-meer voor middelgrote bedrijven. In 2019 is de Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark Hoofddorp-Noord opgericht met een vertegenwoordiging vanuit de gevestigde bedrijven. 

Hoofddorp
Noord

Een stijlvol bedrijvenpark